วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

THAI FIGHT Sudsakorn Sor.Klinmee VS Gustavo Mendes 70Kg. 16 Dec 2012

Sponsor Link

THAI FIGHT  Sudsakorn Sor.Klinmee VS Gustavo Mendes 70Kg. 16 Dec 2012

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2Kfaf4XnkZw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2Kfaf4XnkZw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3oxVxeOkguM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zFTeyvdR_-M[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ftHQTxkMXt0[/youtube]

-----

Sponsor Link

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น